těžba diamantů

Diamanty se dnes těží v hlubinných i povrchových dolech Afriky, Kanady a Ruska. Těžbu i obchod s diamanty kontroluje britská DE BEERS a ruská ALROSA.

zpracování a certifikace

Investiční diamanty jsou vybroušené surové diamanty vysoké kvality, mezinárodně certifikované. Oceňují se podle standardu RAPAPORT, New York.

prodej diamantů

Přírodní broušené diamanty s HRD, GIA certifikáty. Zcela anonymní, nejkompaktnější forma bohatství. Investiční diamanty včetně raritních barevných diamantů.

prodej smaragdů

Investiční smaragdy se švýcarskými certifikáty SSEF jsou výnosnější investicí než diamanty. Smaragdy jsou dodávány přímo  z Kolumbie systémem „Mine to Market“.

Aktualita 4. 7. 2013

Středoafrická republika byla vyřazena ze systému KPCS

Ze systému certifikace kimberleyského procesu byla dočasně vyřazena Středoafrická republika (SAR). Toto rozhodnutí oznámil velvyslanec KPCS (Kimberley Process Certification Scheme) Welile Nhlapo dne 23. 5. 2013 a stalo se okamžitě platným. SAR patří mezi nejméně rozvinuté země světa. Těžba a vývoz diamantů je hlavním zdrojem deviz, potřebných pro dovoz potravin. Světová rada pro diamanty (WDC) toto rozhodnutí bez výhrad podpořila. „Jedná se o velmi tvrdé, ale nezbytné opatření, chránící celistvost diamantového sektoru a v konečném důsledku také sociálně-ekonomický rozvoj Středoafrické republiky. Tento postup byl účinný také v minulosti. Apeluji na všechny subjekty, aby byli bdělí a přijali nezbytná opatření, bránící vývozu a obchodování se surovými diamanty ze Středoafrické republiky do doby oznámení nových skutečností ze strany KPCS.“, řekl Eli Izhakoff, prezident WDC.