těžba diamantů

Diamanty se dnes těží v hlubinných i povrchových dolech Afriky, Kanady a Ruska. Těžbu i obchod s diamanty kontroluje britská DE BEERS a ruská ALROSA.

zpracování a certifikace

Investiční diamanty jsou vybroušené surové diamanty vysoké kvality, mezinárodně certifikované. Oceňují se podle standardu RAPAPORT, New York.

prodej diamantů

Přírodní broušené diamanty s HRD, GIA certifikáty. Zcela anonymní, nejkompaktnější forma bohatství. Investiční diamanty včetně raritních barevných diamantů.

prodej smaragdů

Investiční smaragdy se švýcarskými certifikáty SSEF jsou výnosnější investicí než diamanty. Smaragdy jsou dodávány přímo  z Kolumbie systémem „Mine to Market“.

Aktualita 14. 8. 2013

Dubai Diamond Conference 2013

Ve dnech 18.-19. března 2013 se konala v Dubaji bienální konference zaměřená na problematiku těžby, zpracování a mezinárodního obchodu s diamanty. Mottem setkání byla definice „nové hedvábné stezky“ v kontextu stále významnější role strategicky situovaného emirátu Dubaj mezi hlavní producentskou oblastí (Afrika), klíčovým zpracovatelským centrem (Indie) a celosvětovou distribucí (USA, Asie). Konference se konala v Almas Tower, nejvyšší komerční budově Blízkého východu. Ta je rovněž sídlem Dubajské diamantové burzy (DDE) a Dubajského multikomoditního centra (DMCC). Konferenci zahájil výkonný ředitel DMCC Ahmed Bin Sulayem. Hlavními řečníky byli ministři těžebního průmyslu Susan Shabangu (JAR), Obert MPofu (Zimbabwe), Kitso Mokaila (Botswana), dále prezident Světové rady pro diamanty Eli Izhakoff a zástupci předních bank financujících diamantový průmysl (ABN AMRO Bank, Antverp Diamond Bank). Současný diamantový průmysl se potýká s řadou problémů, avšak má zajímavou perspektivu. V jižní části afrického kontinentu se dobývá 65% celosvětového objemu těžby surových diamantů. Velký potenciál skrývají zvláště naleziště v Zimbabwe. Sekundární aluviální ložiska jsou zde majetkem státu, na primárních kimberlitových lokalitách je umožněna prospekce privátních investorů. Zimbabwe sice formálně splňuje podmínky KPCS (Kimberley Process Certification Scheme) zabraňující dodávkám suroviny z konfliktních oblastí na světový trh, ale přetrvávající sankce proti režimu prezidenta Mugabeho brání přílivu potřebného kapitálu, a tím i možnosti využití přírodního bohatství k sociálně-ekonomickému rozvoji země. „Jsme evropskou bankou, nemůžeme jít proti Evropě“, vysvětlil na dubajské konferenci Kurt Looyens, vice president ABN AMRO Bank neochotu banky investovat do průzkumu nových ložisek v Zimbabwe. Tok surových diamantů skrze Dubajskou diamantovou burzu stoupl z objemu 5 milionů USD od jejího založení v roce 2002 na 39 miliard USD v roce 2011. V současné době v Almas Tower obchoduje více než 600 diamantových společností z celého světa. Přitažlivost ekonomicky silného emirátu Dubaj je umocněna řadou bezcelních zón, neexistencí daňové zátěže, vynikající bankovní i logistickou infrastrukturou a bezpečností. Pro stovky hostů konference byl sponzorujícími společnostmi zajištěn nadstandardní servis i pestrý program včetně recepce v hotelu Atlantis na Palmových ostrovech. DIAMOND TRADE CENTER a.s. obchodující s diamanty v ČR od roku 1996 se účastnila konference jako jediná společnost ze střední Evropy.