těžba diamantů

Diamanty se dnes těží v hlubinných i povrchových dolech Afriky, Kanady a Ruska. Těžbu i obchod s diamanty kontroluje britská DE BEERS a ruská ALROSA.

zpracování a certifikace

Investiční diamanty jsou vybroušené surové diamanty vysoké kvality, mezinárodně certifikované. Oceňují se podle standardu RAPAPORT, New York.

prodej diamantů

Přírodní broušené diamanty s HRD, GIA certifikáty. Zcela anonymní, nejkompaktnější forma bohatství. Investiční diamanty včetně raritních barevných diamantů.

prodej smaragdů

Investiční smaragdy se švýcarskými certifikáty SSEF jsou výnosnější investicí než diamanty. Smaragdy jsou dodávány přímo  z Kolumbie systémem „Mine to Market“.


Článek: těžba diamantů... 9. 7. 2013

těžba diamantů

Diamanty vznikly v dávné geologické minulosti Země pozoruhodným způsobem. Před cca 1 miliardou let byla z hloubky řádově 200 km k zemskému povrchu erupcí vyvržena matečná hornina, zvaná kimberlit. Uvnitř těchto úzkých vulkanických komínů tím došlo za unikátních podmínek, při rychlém snížení tlaku a teploty ke krystalizaci diamantů. V současné době již podobné podmínky pro vznik diamantů v přírodě neexistují. Ložiska diamantů, nejtvrdšího nerostu v přírodě, jsou rozprostřena po zemském povrchu právě v místech, kde se nacházejí tyto staré kimberlitové komíny. Hlavními nalezišti a světovými producenty diamantů jsou Austrálie, Angola, Botswana, JAR, Namibie, Rusko a Zimbabwe. Těžba diamantů je soustředěna na primární a sekundární ložiska. Primárními ložisky diamantů jsou právě kimberlitové komíny, těženy do velkých hloubek (důl Big Hole v JAR je široký 500, hluboký přes 1000 metrů a je největší jámou vyhloubenou člověkem). Diamanty však obsahuje nanejvýše jeden ze dvou stovek objevených kimberlitových sopouchů. Vlivem eroze a následného říčního či mořského transportu vznikla sekundární ložiska diamantů; v Namibii se úspěšně těží diamanty i z mořského dna. Druhotná ložiska jsou snáze těžitelná, obsahují vysoké koncentrace kvalitních diamantů. Proto v Zimbabwe patří veškerá sekundární ložiska státu, pouze primární ložiska jsou nabízena k těžbě zahraničním investorům. Známý diamantový prospektor Chuck Fipke objevil v roce 1985 poslední zajímavá ložiska diamantů v arktických částech Kanady, která jsou přístupná pouze v zimních měsících. Doly Ekati a Diavik se čtyřmi kimberlitovými komíny dnes produkují 6 milionů karátů ročně, přičemž 30% vytěžených diamantů vykazuje investiční kvalitu.

Aktualita 8. 12. 2013

Tvrdý úder obchodu se zlatem

Finanční podvod energetického gigantu Enron před více než deseti lety odstartoval řadu podobných případů. Jednalo se o falešné účetní nadhodnocování firemních zisků a po provalení aféry na přelomu let 2001 a 2002 odcestovala společnost Enron do učebnic dějepisu. Možná, že i americká komoditní burza COMEX je na nejlepší cestě zařadit se rovněž k největším finančním skandálům v historii ekonomiky. COMEX je založen na obchodování se zlatem, s future kontrakty. Investoři nakupují zlato s dodáním v předem určenou dobu a za předem určenou cenu. Než dojde k samotné dodávce zlata, přeprodají kontrakt dále. K fyzické dodávce zlata tak obvykle vůbec nedojde. Každý se tak vlastně snaží vydělat na zlatě bez zlata. Na COMEXU je aktuálně otevřeno téměř 400 tisíc kontraktů na zlato. Jeden kontrakt znamená 100 uncí, jedná se tedy téměř o 40 milionů uncí zlata. Problémem může být fakt, že burza má momentálně skladem jen asi sedm milionů uncí. Pokud by všichni majitelé trvali na dodržení smluvních kontraktů a čekali na fyzickou dodávku zlata, uspokojena by byla jen malá část dodavatelů. Následné zhroucení trhu se zlatem by mohlo vyvolat hotové tsunami s katastrofálními následky. Členy burzy COMEX  jsou největší americké banky. Informací o úbytku  skutečných zásob zlata členů COMEXU přibývá. Statistika  mluví jasně, propad ceny zlata je pravidelně doprovázen propadem zásob fyzického zlata v trezorech členů COMEXU. Například bance JPMorgan se na podzim 2013 propadly fyzické zásoby zlata z 99 na pouhých 13 tun.

zdroj :  EURO, listopad 2013