těžba diamantů

Diamanty se dnes těží v hlubinných i povrchových dolech Afriky, Kanady a Ruska. Těžbu i obchod s diamanty kontroluje britská DE BEERS a ruská ALROSA.

zpracování a certifikace

Investiční diamanty jsou vybroušené surové diamanty vysoké kvality, mezinárodně certifikované. Oceňují se podle standardu RAPAPORT, New York.

prodej diamantů

Přírodní broušené diamanty s HRD, GIA certifikáty. Zcela anonymní, nejkompaktnější forma bohatství. Investiční diamanty včetně raritních barevných diamantů.

prodej smaragdů

Investiční smaragdy se švýcarskými certifikáty SSEF jsou výnosnější investicí než diamanty. Smaragdy jsou dodávány přímo  z Kolumbie systémem „Mine to Market“.


Článek: těžba diamantů... 9. 7. 2013

těžba diamantů

Diamanty vznikly v dávné geologické minulosti Země pozoruhodným způsobem. Před cca 1 miliardou let byla z hloubky řádově 200 km k zemskému povrchu erupcí vyvržena matečná hornina, zvaná kimberlit. Uvnitř těchto úzkých vulkanických komínů tím došlo za unikátních podmínek, při rychlém snížení tlaku a teploty ke krystalizaci diamantů. V současné době již podobné podmínky pro vznik diamantů v přírodě neexistují. Ložiska diamantů, nejtvrdšího nerostu v přírodě, jsou rozprostřena po zemském povrchu právě v místech, kde se nacházejí tyto staré kimberlitové komíny. Hlavními nalezišti a světovými producenty diamantů jsou Austrálie, Angola, Botswana, JAR, Namibie, Rusko a Zimbabwe. Těžba diamantů je soustředěna na primární a sekundární ložiska. Primárními ložisky diamantů jsou právě kimberlitové komíny, těženy do velkých hloubek (důl Big Hole v JAR je široký 500, hluboký přes 1000 metrů a je největší jámou vyhloubenou člověkem). Diamanty však obsahuje nanejvýše jeden ze dvou stovek objevených kimberlitových sopouchů. Vlivem eroze a následného říčního či mořského transportu vznikla sekundární ložiska diamantů; v Namibii se úspěšně těží diamanty i z mořského dna. Druhotná ložiska jsou snáze těžitelná, obsahují vysoké koncentrace kvalitních diamantů. Proto v Zimbabwe patří veškerá sekundární ložiska státu, pouze primární ložiska jsou nabízena k těžbě zahraničním investorům. Známý diamantový prospektor Chuck Fipke objevil v roce 1985 poslední zajímavá ložiska diamantů v arktických částech Kanady, která jsou přístupná pouze v zimních měsících. Doly Ekati a Diavik se čtyřmi kimberlitovými komíny dnes produkují 6 milionů karátů ročně, přičemž 30% vytěžených diamantů vykazuje investiční kvalitu.

Aktualita 29. 1. 2014

Vývoj cen diamantů 2003 - 2013

Vždy v průběhu pololetí zveřejňuje společnost RAPAPORT statistiky vývoje cen diamantů za předcházející rok a za uplynulou dekádu. Transparentní obraz trhu ukazují indexy RDI (Rapaport Diamond Index) a RAPI (RapNet Diamond Index). Obecně lze konstatovat, že výkyv cen investičních diamantů byl v roce 2013 zcela minimální. Zisky si připisovaly zejména diamanty menších hmotností od 0,3 karátu. Nepatrný pokles cen u některých kategorií (méně než 4%) byl v závěru roku částečně korigován. V kontextu celosvětového komoditního trhu (pokles ceny zlata o cca 30%) jde o poměrně slušný výsledek. Velmi zajímavé údaje máme z tradičních dekádních přehledů společnosti RAPAPORT o výnosnosti různých investičních titulů (diamanty, zlato, akciové trhy). Rok 2013 byl charakterizován propadem ceny zlata a komodit všeobecně za souběžného rychlého růstu akciových titulů. Přehled za období 2003 – 2013 (tabulka) však ukazuje, že investice do špičkových diamantů (3 – 5 karátů) je v delším časovém horizontu podstatně výnosnější než produkty akciového trhu (Dow Jones, NASDAQ). Diamanty nejsou dramaticky volatilní investicí a historické statistiky dávají za pravdu našim doporučením – diamanty jsou konzervativní, stabilní a bezpečnou investicí, v dlouhodobém časovém horizontu ochraňující finanční zdroje před znehodnocením a současně generují přiměřený zisk. 

příloha – přehled desetiletého zhodnocení částky 1.000 USD, investované 1.1.2004 do různých druhů investičních nástrojů (zisk)   

zdroj : RAPAPORT – Diamond Price Statistics, Annual Report 2013 (1/2014)