těžba diamantů

Diamanty se dnes těží v hlubinných i povrchových dolech Afriky, Kanady a Ruska. Těžbu i obchod s diamanty kontroluje britská DE BEERS a ruská ALROSA.

zpracování a certifikace

Investiční diamanty jsou vybroušené surové diamanty vysoké kvality, mezinárodně certifikované. Oceňují se podle standardu RAPAPORT, New York.

prodej diamantů

Přírodní broušené diamanty s HRD, GIA certifikáty. Zcela anonymní, nejkompaktnější forma bohatství. Investiční diamanty včetně raritních barevných diamantů.

prodej smaragdů

Investiční smaragdy se švýcarskými certifikáty SSEF jsou výnosnější investicí než diamanty. Smaragdy jsou dodávány přímo  z Kolumbie systémem „Mine to Market“.


Článek: zpracování a certifikace... 10. 7. 2013

zpracování, certifikace

Vytěžené a vytříděné přírodní diamanty putují skrze hlavní obchodní centra, např. De Beers sights Londýn, Gaborone (Botswana), Dubai Diamond Exchange (Spojené arabské emiráty), Shanghai Diamond Exchange, Israel Diamond Exchange do některého ze zpracovatelských center (Indie, Čína, USA, Belgie, Izrael, Arménie). Zde jsou diamanty vybroušeny, vyleštěny a podrobeny odborné expertíze v autorizované certifikační laboratoři. Diamantový certifikát (Diamond Report) v prvé řadě jednoznačně deklaruje, že zkoumaný krystal je přírodní broušený diamant. Aniž by byla stanovena cenu diamantu, certifikát hodnotí jeho kvalitu podle standardních klasifikačních kritérií 4C – hmotnost, brus, barvu, čistotu včetně dalších důležitých parametrů. Certifikáty pro  barevné (fancy) diamanty potvrzují přírodní původ barvy, případně jakékoli úpravy diamantů. Diamantový certifikát dále uvádí, podle jaké normy byla expertíza provedena včetně jejího registračního čísla, data a vlastnoručního podpisu odpovědného řešitele. Přední gemologické laboratoře mají svá odborná pracoviště v hlavních světových centrech obchodu s diamanty (Dubaj, Šanghaj, New York, Londýn, Antverpy, Ramat Gan, Hong Kong). Klienti mají většinou dálkový přístup (internet) k databázi příslušné laboratoře, kde si mohou pravost svého certifikátu a tím i diamantu ověřit. Mezi přední gemologická pracoviště patří Gemological Institute of America (GIA), HRD Antverp, International Gemological Institute (IGI) a další. Kvalita diamantu, potvrzená certifikační laboratoří, je základem pro určení hodnoty diamantu. Velkoobchodní i maloobchodní cena i drtivá většina obchodníků se řídí  týdně aktualizovaným předpisem RAPAPORT DIAMOND REPORT, New York, někdy také nazývaným burzovní ceník. Obchodovat s diamanty je možné prakticky na celém světě, od diamantových burz sdružených ve Světové federaci diamantových burz (WFDB) po diamantové kluby (DDC New York, Londýn, Johannesburg, Sydney) či nezávislé obchodníky.

Aktualita 29. 1. 2014

Vývoj cen diamantů 2003 - 2013

Vždy v průběhu pololetí zveřejňuje společnost RAPAPORT statistiky vývoje cen diamantů za předcházející rok a za uplynulou dekádu. Transparentní obraz trhu ukazují indexy RDI (Rapaport Diamond Index) a RAPI (RapNet Diamond Index). Obecně lze konstatovat, že výkyv cen investičních diamantů byl v roce 2013 zcela minimální. Zisky si připisovaly zejména diamanty menších hmotností od 0,3 karátu. Nepatrný pokles cen u některých kategorií (méně než 4%) byl v závěru roku částečně korigován. V kontextu celosvětového komoditního trhu (pokles ceny zlata o cca 30%) jde o poměrně slušný výsledek. Velmi zajímavé údaje máme z tradičních dekádních přehledů společnosti RAPAPORT o výnosnosti různých investičních titulů (diamanty, zlato, akciové trhy). Rok 2013 byl charakterizován propadem ceny zlata a komodit všeobecně za souběžného rychlého růstu akciových titulů. Přehled za období 2003 – 2013 (tabulka) však ukazuje, že investice do špičkových diamantů (3 – 5 karátů) je v delším časovém horizontu podstatně výnosnější než produkty akciového trhu (Dow Jones, NASDAQ). Diamanty nejsou dramaticky volatilní investicí a historické statistiky dávají za pravdu našim doporučením – diamanty jsou konzervativní, stabilní a bezpečnou investicí, v dlouhodobém časovém horizontu ochraňující finanční zdroje před znehodnocením a současně generují přiměřený zisk. 

příloha – přehled desetiletého zhodnocení částky 1.000 USD, investované 1.1.2004 do různých druhů investičních nástrojů (zisk)   

zdroj : RAPAPORT – Diamond Price Statistics, Annual Report 2013 (1/2014)