těžba diamantů

Diamanty se dnes těží v hlubinných i povrchových dolech Afriky, Kanady a Ruska. Těžbu i obchod s diamanty kontroluje britská DE BEERS a ruská ALROSA.

zpracování a certifikace

Investiční diamanty jsou vybroušené surové diamanty vysoké kvality, mezinárodně certifikované. Oceňují se podle standardu RAPAPORT, New York.

prodej diamantů

Přírodní broušené diamanty s HRD, GIA certifikáty. Zcela anonymní, nejkompaktnější forma bohatství. Investiční diamanty včetně raritních barevných diamantů.

prodej smaragdů

Investiční smaragdy se švýcarskými certifikáty SSEF jsou výnosnější investicí než diamanty. Smaragdy jsou dodávány přímo  z Kolumbie systémem „Mine to Market“.


Článek: prodej diamantů... 9. 7. 2013

investiční diamanty

Investiční diamanty jsou nejkompaktnější, mobilní formou koncentrovaného bohatství. Chrání peníze před inflací, jsou perspektivní i bezpečnou investicí. V časech periodických hospodářských otřesů, kdy kolabují banky či investiční společnosti, kapitálové turbulence mění akcie v bezcenné papíry, si diamanty svoji hodnotu stále uchovávají a s ledovým klidem představují žádoucí alternativu ochrany majetku vlastníka i jeho potomků. Diamanty svým majitelům přinášejí také radost a potěšení. Diamanty mají malou velikost a hmotnost, lze je snadno přenášet a ukrývat, nejsou detekovatelné žádnými bezpečnostními systémy kontroly pohybu zboží a osob. Jejich vlastnictví je anonymní a nepodléhá žádné evidenci ani identifikaci majitele. Diamanty jsou raritní; čím dražší a vzácnější je diamant, tím snáze se prodává (diamantový paradox). Očekává se, že velké kvalitní diamanty zvýší svoji hodnotu o 25 – 50% během příštích 5 let. Od roku 1938 ceny investičních diamantů meziročně stouply v průměru o 13,8%; od roku 1959 v průměru o 15%. Cena jednokarátového diamantu D / IF za uplynulých 50 let vzrostla více než desetinásobně. Od roku 1970 modré diamanty zdvojnásobily svoji cenu pravidelně každých pět let; růžové diamanty za 6–7 let. Nejčastěji položenou otázkou je, jakou výši finančních prostředků je vhodné uložit do diamantů, a do jakých. Výše investice závisí na osobním rozhodnutí a záměrech investora, nicméně k nákupu lze doporučit část z finančních prostředků, určených ke stabilní, konzervativní investici s dlouhodobým časovým horizontem (5 let a více). Za tuto sumu je vhodné nakoupit nejvíce poptávané diamanty, to znamená kameny ve vysokých čistotách a barvě (dle příslušných klasifikačních stupnic) o hmotnostech 1 karát a výše, přirozeně s mezinárodními certifikáty. U těchto diamantů je cenový nárůst nejvyšší. Jejich světové zásoby významně ubývají a poptávka po nich stále stoupá. Minimální částka, se kterou lze učinit dobrý investiční obchod, se pohybuje cca od 150 tisíc Kč, podle velikosti a kvality diamantu. DIAMOND TRADE CENTER a.s. prodává vysoce kvalitní, investiční, mezinárodně certifikované diamanty, v drtivé většině přímo od těžební a zpracovatelské společnosti. Díky tomu nabízí svým klientům přírodní broušené diamanty v investiční kvalitě pod hladinou ceníku RAPAPORT DIAMOND REPORT (USA). Výše slevy z ceny drahokamů záleží na množství a konkrétních parametrech diamantů.

Aktualita 29. 1. 2014

Vývoj cen diamantů 2003 - 2013

Vždy v průběhu pololetí zveřejňuje společnost RAPAPORT statistiky vývoje cen diamantů za předcházející rok a za uplynulou dekádu. Transparentní obraz trhu ukazují indexy RDI (Rapaport Diamond Index) a RAPI (RapNet Diamond Index). Obecně lze konstatovat, že výkyv cen investičních diamantů byl v roce 2013 zcela minimální. Zisky si připisovaly zejména diamanty menších hmotností od 0,3 karátu. Nepatrný pokles cen u některých kategorií (méně než 4%) byl v závěru roku částečně korigován. V kontextu celosvětového komoditního trhu (pokles ceny zlata o cca 30%) jde o poměrně slušný výsledek. Velmi zajímavé údaje máme z tradičních dekádních přehledů společnosti RAPAPORT o výnosnosti různých investičních titulů (diamanty, zlato, akciové trhy). Rok 2013 byl charakterizován propadem ceny zlata a komodit všeobecně za souběžného rychlého růstu akciových titulů. Přehled za období 2003 – 2013 (tabulka) však ukazuje, že investice do špičkových diamantů (3 – 5 karátů) je v delším časovém horizontu podstatně výnosnější než produkty akciového trhu (Dow Jones, NASDAQ). Diamanty nejsou dramaticky volatilní investicí a historické statistiky dávají za pravdu našim doporučením – diamanty jsou konzervativní, stabilní a bezpečnou investicí, v dlouhodobém časovém horizontu ochraňující finanční zdroje před znehodnocením a současně generují přiměřený zisk. 

příloha – přehled desetiletého zhodnocení částky 1.000 USD, investované 1.1.2004 do různých druhů investičních nástrojů (zisk)   

zdroj : RAPAPORT – Diamond Price Statistics, Annual Report 2013 (1/2014)